Okinawa Karate Do Uechi Ryu Zankai Esser Dokokai

Trainer


Trainer

 


Dominik Esser
 
Schüler von G. Seizan Breyette Sensei (Hanshi Kyudan). 


 KarateDo:

  • KarateDo in der Stilrichtung Shotokan: 1992—2008 (3. DAN)
  • KarateDo in der Stilrichtung Uechi Ryu: 2005 - heute (1.DAN)
  • Reise nach Okinawa und Training im Okinawa KarateDo Uechi Ryu Zankai Dojo: 2005 / 2008 / 2012 / 2015 / 2016 / 2018